onsdag den 28. december 2011

Universitetet, der sætter de unge fri..


Der er i disse tider kommet et stort fokus på innovation og entreprenørskab i det danske uddannelsessystem. Dette fokus kommer især pga. den økonomiske krise, den faldende danske konkurrenceevne, udflytning af industriarbejdspladser og lav vækst i Danmark.
Når man har omtalt entreprenørskab, så har man især fokuseret på at uddanne ”iværksættere”, altså personer, der kan omsætte idéer til nye produkter, der skaber nye arbejdspladser og økonomisk vækst i samfundet. Innovation bliver ensbetydende med iværksætteri på Business Schools, hvor målet alene er profitskabelse og nye virksomheder. Det er for mange en almindelig opfattelse at entreprenørskab og innovation handler om at starte egen virksomhed.

Truer sætte tankerne fri

Der hersker altså en meget snæver forståelse af begrebet innovation, som alene kobles til det at starte ny virksomhed, entreprenør – eller intraprenør, hvor man skaber nyt indenfor en eksisterende virksomhed. Men ”innovation” er et meget bredere begreb, der handler om at turde sætte sine tanker fri – give idéer frit spil.
Innovation handler om at tænke ud af boksen, tænke modsat, tænke anderledes. En egenskab der er central, når man skal starte en ny virksomhed – men også i alle andre situationer: At turde stille sig frem og sætte spørgsmålstegn ved det bestående. At turde konfrontere autoriteter, som professorer og chefer, med nye og anderledes idéer – Dét er innovation og det skal gennemsive hele vores samfund. Både i uddannelsen, på jobbet, i hjemmet og i fritiden.

De studerende skal tage magten

En uddannelse er ikke et tilbud om nogen særlige kompetencer. En uddannelse handler ikke bare om at fuldføre et forløb, der belønnes med et certifikat, der åbner døren til erhvervslivet. En uddannelse(eller studie) er en udviklingsproces, hvor man på den ene side skal lære konkrete faglige kompetencer, men på den anden side så skal den studerende lære at udvise faglig kreativitet og skabe sociale relationer.
Normalt er det underviserne og studieledelsen, der sætter rammerne for studiet. Det er underviser, der fastsætter pensum, og undervisningen består mest af enetale af selvsamme underviser – man lærer, hvad underviser mener, man skal lærer. Normalt tænker den studerende på, at man med en uddannelse lærer at varetage et job i samfundet – lærer at varetage en bestemt funktion i samfundet.
Det ”normale” uddannelsessystem i Danmark er langt fra innovativt, nærmest tale om den fuldkommen modsætning – der er i høj grad tale om et fabriksbånd, hvor den studerende bliver kørt igennem fabrikken og passivt skal modtage ”viden”. Man skal væk fra denne forståelse af uddannelse. Man skal flytte fokusset fra underviser til den studerende. Det er den studerende, der skal sætte kravene og tage ansvaret.
Som rektor på Syddansk Universitet, Jens Oddershede, sagde ved Studentertopmødet i Odense i november 2011, så har studerende i Silicon Valley, USA, den helt modsatte holdning til studiet end danske studerende. I verdens innovative centrum, Silicon Valley, er det nemlig de studerende, der stiller kravene til deres studie. De stiller krav til dem selv, deres underviser, og hvad de skal have ud af undervisningen. Det er i enorm høj grad de studerende selv, der skaber tingene ved deres studie. Og ikke undervisere. De studerende har således taget magten over deres egen uddannelse – og dét er innovation.
Når det ikke mere er underviseren, der tager ansvaret for studiet, men derimod de studerende, så kan der tales om nytænkning og ikke bare videreførelse af gamle idealer og tankesæt.  
Den studerende skal tage magten over sin uddannelse, og ikke mene, at de ”bare” skal uddanne sig til en funktion i samfundet, men i stedet udfylde sit menneskelige potentiale til det yderste. Studerende skal ikke gå efter at et job, men derimod skabe sig et job.   

Innovation handler om at sætte tanker fri fra kassetænkning. Det skal gennemsive hele vores samfund, især i uddannelsessystemet. Hvor man ikke lærer, det man bør, men derimod hvad man vil. Den studerende skal tage magten over sin uddannelse og stille krav til den og sig selv. Det udvikler den studerende mest og ruster dem til at tage del i arbejdsmarkedet.
Af Peter Lykkegaard Hansen

Ingen kommentarer:

Send en kommentar