lørdag den 29. december 2012

Nationalt processpil i stærk medvind


Endnu en gang er Djøf og Danske Advokaters nationale processpil i arbejds- og ansættelsesret blevet afholdt. Den 1. november 2012 løb finalen af stablen efter alle spillets regler i Højesterets fornemme og højtidelige lokaler. 


Det unge processpil har været under en rivende udvikling i de få år, det har været tilbudt studerende over hele landet. Siden Mathias Krarup og Karen Bregnehøj i 2009 tog initiativ til at oprette processpillet, har det været afholdt hele tre gange med voksende interesse fra både dommere, vejledere, sponsorer og ikke mindst deltagere.

National deltagelse
I år var imponerende 59 studerende fra henholdsvis Århus, Aalborg og København repræsenterede i delfinalerne i Danmarks to landsretter. Deltagerne var fordelt på i alt 16 hold, hvor halvdelen skulle føre sagen i Vestre Landsret og den anden halvdel i Østre Landsret.  

Som nyt tiltag var det i år også muligt for cand.merc.jur.’er og andre økonomistuderende med juridiske fag eller baggrund at ansøge som deltager i processpillet. Denne beslutning blev taget efter betydelige overvejelser, da disse studerende som bekendt ikke har civilproces på studiet, ligesom de heller ikke kan opnå advokatbestalling og dermed repræsentere klienter ved de civile domstole uden supplerende uddannelse. Ikke desto mindre er der de sidste år blevet ansat flere studerende og færdiguddannede med økonomisk baggrund på advokatkontorer, ligesom de tillige vil kunne forhandle mellem arbejdsmarkedets parter, forud for en afgørelse ved de civile domstole. Af den årsag valgte vi i år at optage enkelte cand.merc.jur.’er, som klarede sig yderst tilfredsstillende og på samme niveau som sine konkurrenter fra de klassiske jurastudier.

Opsigelse af muslimsk medarbejder og efterfølgende bortvisning grundet kritiske ytringer
Årets case omhandlede en muslimsk rengøringsassistent, der arbejdede for en privat arbejdsgiver. Rengøringsassistenten udførte rengøringsopgaver på et hospital, som led i en udliciteringsaftale mellem hospitalet og rengøringsfirmaet. Efter kort tids ansættelse blev rengøringsassistenten dog opsagt og siden hen bortvist i opsigelsesperioden.

Sagsøger påstod indledningsvis i den konkrete sag, at opsigelsen var udtryk for diskrimination. Både i processkrifterne og i procedurerne argumenterede sagsøger stærkt for, at arbejdsgiveren valgte at slutte ansættelsesforholdet af grunde, som stred imod forskelsbehandlingsloven.  Blandt andet søgte sagsøger at bevise, at opsigelsen var et reelt udtryk for, at arbejdsgiveren var utilfreds med, at rengøringsassistenten udførte religiøse ritualer i arbejdstiden. Som modsvar påstod sagsøgte, at opsigelsen blev givet, da arbejdsgiveren  havde et ønske om, at arbejdstiden skulle udføres effektivt. Afbræk i arbejdstiden til bedestunder kunne angiveligt ikke forenes med dette, hvorfor den troende muslim måtte opsiges.

I den efterfølgende opsigelsesperiode valgte rengøringsassistenten at ytre sig i kritiske vendinger omkring rengøringsstandarden på landets hospitaler. Disse udtalelser blev bragt i en avis i form af en kronik, hvori rengøringsassistenten ifølge sagsøgte skulle henvise til sin arbejdsgiver og det hospital, hvor han havde udført arbejdsopgaver. Hertil skulle han have brugt kryptiske ordspil, således at arbejdsgiveren let skulle kunne identificeres. I den forbindelse var sagsøger på pletten med stærke modargumenter, idet de fremhævede, at sagsøgte havde svært ved at bevise noget økonomisk lidt tab ved udgivelsen af kronikken.

Afgørelsen
Både sagsøger og sagsøgte var stærke og overbevisende i deres argumentation, og afgørelsen kunne gå begge veje. Da casen var opdigtet, findes der ikke nogen endelig afklaring på problemstillingen, men dommerne i Højesteret fandt dog, at sagsøger var årets vinder. Helt præcis var det sagsøger fra Aalborg Universitet, som havde de stærkeste argumenter med til retten.

Vinderholdet bestod af Nicolas Mikkelsen, Marie Kok Hansen, Maria Pedersen og Anette Langballe Haahr Pedersen, hvor sidstnævnte tillige vandt prisen som årets bedste procedør ved finalen i Højesteret. Holdet var vejledt af Kim Munk-Petersen fra Advokatfirmaet Vingaardshus i Aalborg. Andenpladsen gik til deltagere fra Københavns Universitet, som repræsenterede sagsøgte. Holdet bestod her af Kathrine Louise Ruhnau, Camilla Froberg, Nina Marie Hansen, Marie Elisabeth Sakse og Tobias. Vejledere var Anne Skjold Qvortrup og Sam MacMahon fra advokatfirmaet Gorrissen Federspiel.

I alt blev præmiesummer på 43.000 kr. uddelt.

Dommere i topklasse
Det har været afgørende for os som arrangører, at deltagerne fik mulighed for at møde og blive bedømt af nogle af branchens skarpeste folk. Derfor har vi i tråd med de foregående år haft praktiserende dommere  og højt kvalificerede advokater til at vurdere deltagernes indsats både i processkrifterne og i procedurerne. Dommerpanelet bestod i år af 13 personer med stor procedureerfaring og / eller ekspertise inden for ansættelses- og arbejdsretten.

Fremtidsudsigter
På mange niveauer har Djøf og Danske Advokaters arbejds- og ansættelsesretlige processpil 2012 været en succes. Derfor er også de første skridt mod endnu et arrangement allerede taget, og vi håber, at vi i år 2013 ligeledes vil se dybt engagerede deltagere udfolde sig i processkrifterne og slå sig løs med dybdegående procedurer på henholdsvis Landsretternes og Højesterets fornemme scene.

Processpillet blev arrangeret af Niklas Læssøe Koch og Peter Lærkholm fra Copenhagen Business School samt Line Lykkegaard og Christina Svensson fra Københavns Universitet. Som arrangører takker vi for alles bidrag, og vi glæder os til, at arrangementet skal løbe af stablen igen næste efterår. Af Christina Maj Svensson, 
Frivillig Djøf Studerende Hovedstaden

mandag den 19. november 2012

Dine holdninger gør dig unik


Når du skal vælges, bliver du ikke valgt på dine faglige kvalifikationer, men dine holdninger.


Du skal derfor udtrykke dine holdninger klart og præcist i afsnittet om ”desire” i din ansøgning, efter du har fanget modtagerens opmærksomhed. Det er dine holdninger som skal få modtageren til at hungrer efter at møde dig, og til at ville kalde dig til samtale.

Så udtryk dine holdninger og skab grundlag for den videre samtale.

Uden holdninger er din ansøgning bare et stykke papir som alle de andre i bunken.
Af Emil Hejlskov, Instruktør v. Boisen & Partners A/S


(www.performanze.dk)lørdag den 10. november 2012

Djøf karrieretour for hovedstaden

D. 25 Oktober blev der afholdt Djøf Karriere Tour i Købehavn. Arrangementet fandt sted ved Nikolaj Kunsthal og virksomheder indenfor områderne Jura, Forvaltning, Økonomi og Business var mødt op.


Dagen startede kl.13, og efter en kort præsentation, blev der afholdt nogle netværksøvelser for at bryde isen blandt de fremmødte studerende. 
Efterfølgende gik første runde af virksomhedspræsentationer igang og de studerende fordelte sig i kirkens rum. 


Som et eksempel på business fremlagde Deloitte mulighederne for den nyuddannede indenfor konsulentbranchen, og fik be- og afkræftet en række myter indenfor for feltet. Bl.a. at en gennemsnitsarbejdsuge ikke er på 70 timer, men vil variere i perioder op til deadline og derfor har fået dette ry. Som konsulent vil resultater selvfølgelig blive belønnet. 


Efter første runde var det tid til at netværke på egen hånd, både imellem de studerende og virksomhedsrepræsentanterne. Hertil blev der budt på lidt forfriskninger.

I anden runde havde de studerende mulighed for at se en ny række virksomheder præsentere. 

Hos økonomi fremlagde Nordea, og den studerende kunne blandt andre høre direktøren hvad han leder efter i en ansøgning.

Efter en kort pause, var det Djøfs netværkskonsulent tur til at oplyse de studerende om fordelene ved at netværke og hvordan man i praksis kan gøre dette. 
Også her, fik de studerende mulighed for at prøve kræft med nogle øvelser.

Dagen blev afsluttet med sandwiches, vin og underholdning, hvor stand-up komikeren Sebastian Dorset fortalte hans bud på gode og dårlige studiekompetencer, og stillede skarpt på de studerendes egne spørgsmål.

60 studerende deltog i arrangementet, og de kunne gå derfra med indsigt i forskellige virksomheder, deres muligheder efter endt studie, og hvordan et netværk og det at netværke kan hjælpe dem i deres søgen på viden og nye kontakter.

Virksomhederne der deltog var Rigsrevisionen, Advodan, PWC, Deloitte og Nordea.
Af Anni Boserup, 
frivillig i Djøf Studerende HovedtadenUdtalelser fra deltagere:

Sille, Cand. Soc i virksomhedsledelse:
"Et super spændende arrangement der tør booste DJØFernes karriereveje på en inspirerende og medinddragende facon."

Carina Christiansen
"Jeg synes generelt set at dagen var en positiv og inspirerende oplevelse, der gav en gå-på-mod og gode tips til det svære jobmarked vi står overfor.

Af konkrete plus'er synes jeg, at det var fedt at få mulighed for at høre fra ansatte selv, både hvad de beskæftigede sig med, samt hvad man ledte efter når man rekrutterede.

Da jeg selv er statskundskaber og der kun var et oplæg myntet på forvaltning, var det også rigtig fedt for mig at snige sig op til businessoplægget og høre lidt om hvad de gav af gode råd, da mange af dem jo gør sig gældende for mere end bare finanssektoren.

Derudover synes jeg de forskellige ice-breaker øvelser var gode, både dem i starten af arrangementet og dem under oplægget om networking.

Og så var sandwichne bagefter meget lækre og det dannede ligesom samlingspunkt for at man kunne møde folk fra andre felter, hvilket jeg bestemt synes var et af de største plus'er.

Har kun to "ting til forbedring".

Den ene er, at det var lidt skuffende som statskundskaber at der kun var et oplæg til os, omend det ene var ganske fortræffeligt.

Det andet er, at jeg ikke synes der var nok tid efter oplægget til at man kunne snakke med dem der var kommet ud fra de forskellige firmaer og institutioner, hvilket jo var en synd og skam for det var jo en oplagt mulighed til både at få gode fifs og samtidig networke lidt med nogle der var unge ansatte i et firma eller en institution man selv måske søgte efter at arbejde for."mandag den 15. oktober 2012

Fang opmærksomheden og flyt fokus

I denne uges video bygger Emil videre på forrige blogindlæg, om hvordan du rammer plet med din ansøgning. Stay tuned, der kommer mange flere guldkorn inden for den nærmeste fremtid.

Med aktiv DU-appel i din ansøgning, flytter du fokus over på modtagerens banehalvdel, og laver selv fortolkningen af dine kompetencer. Når du skal anvende denne teknik handler det om at skifte ”jeg” ud med ”du” i din ansøgning og i dit sprog.

I stedet for at skrive ”Jeg er en frisk og udadvendt pige. Jeg er pligtopfyldende og punktlig. Mine interesser er primært mit studie hvor jeg bruger meget tid. Det vil betyde meget for mig at få et studie job hos jer, da jeres virksomhed passer godt til mine fremtidsønsker”

Så skift over i aktiv DU-appel.

”Vil du have et frisk pust tilført din afdeling, fra en udadvendt og pligtopfyldende pige, som med sin store interesse for studier i XXXX kan bringe den nyeste viden ind i dit team – så er det nu du skal læse videre. Du ved selv at din virksomhed er et attraktivt sted at arbejde, og netop derfor skal du stille krav til din kommende kollega – og krav det kan du helt sikkert stille til mig.”

Okay – jeg indrømmer at det muligvis er lidt for ”poppet” og sælger-agtigt, men det er mest for at understrege sprogbruget. Omvendt tror jeg på du nu har fanget interessen, hvis du altså vel og mærket er en frisk og udadvendt pige.

Det tager tid at lære og anvende aktiv DU-appel, for det en helt anden måde at formulere sig på, men med træning kan alle lære det.
Af Emil Hejlskov, Instruktør v. Boisen & Partners A/S


(www.performanze.dk)


mandag den 1. oktober 2012

Ram plet med din ansøgning

Skab opmærksomhed og skil dig ud fra mængden med AIDA modellen. Følg med i disse videoblogs med gode råd til jobsøgningen.  Du har nok allerede opdaget, at du ikke er den eneste studerende som søger nyt job. Du har nok også opdaget, at det er en kamp at komme til samtalen?

Du vil I løbet af en række blogindlæg få gode råd til at ramme plet med din ansøgning og skille dig ud fra mængden. I dette første indlæg handler det om opbygningen af ansøgningen.

Når du skal ramme din kommende arbejdsgiver på en måde som fanger deres interesse, skal du anvende AIDA modellen til at bygge din ansøgning op.


A = Attention; skab opmærksomhed

I = Interest; væk interessen

D = Desire; skab et ønske

A = Skab action


I din ansøgning skal du bruge første linje på at skabe opmærksomhed. Derfor kan et anderledes ordspil, et citat eller lignende være med til at bryde isen.

Efterfølgende skal du vække interessen. Læg vægt på dine stærkeste spidskompetencer her, og hvad de gør for din kommende arbejdsgiver. Det har du 2 linjer til.

De efterfølgende 3 linjer bruger du på at gøre det helt klart hvad du kan, og hvad din kommende arbejdsgiver får ud af ansættelsen. Derved kommer de til at ønske at det bliver dig og ingen andre som skal ansættes. Den bedste måde til at skabe ”desire” er ved at gøre opmærksom på personlige holdninger.

Herefter lægger du nogle linjers brødtekst ind, som indeholder lidt faglig viden om dig selv, og slutter til sidst af med at lægge op til ”action”: De skal ringe.Af Emil Hejlskov, Instruktør v. Boisen & Partners A/S 

(www.performanze.dk)